Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

04.11.2019 Refundacja części kosztów przewodów doktorskich i/lub habilitacyjnych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT z 8 marca 2013 roku Towarzystwo refunduje część kosztów przewodów doktorskich i/lub habilitacyjnych. Koszty refundowane są osobom, którym instytucja, w której są zatrudnieni, nie refunduje w żadnym wymiarze kosztów związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego.

Warunki przyznawania refundacji znajdują się w załączonym Regulaminie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego wniosku i przesłanie go wraz z niezbędnymi załącznikami do 30 listopada 2019 r. drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej (szczegóły w formularzu).

Załączniki: