Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

30.04.2015 Fundacja "Dignitas et Spes"

     
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że z inicjatywy Związku Zawodowego Anestezjologów została powołana Fundacja „Dignitas et Spes”.

Celem Fundacji „Dignitas et Spes” będzie:
•    działalność w zakresie pomocy społecznej, materialnej i finansowej w celu poprawy warunków życia anestezjologów oraz owdowiałych małżonków lekarzy anestezjologów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, także z powodów klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń,
•    działalność w zakresie pomocy materialnej i edukacyjnej dzieciom zmarłych lekarzy anestezjologów, działalność w zakresie pomocy dzieciom lekarzy anestezjologów szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
•    działalność w zakresie pomocy materialnej oraz wspierania różnorodnych form opieki społecznej dla lekarzy anestezjologów emerytów, rencistów i innych nie wykonujących zawodu, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 
Związek Zawodowy Anestezjologów wielokrotnie angażował się w działalność mającą na celu pomoc lekarzom anestezjologom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej. Powołana Fundacja „Dignitas et Spes” w naszej ocenie poprawi skuteczność i efektywność działań w tym zakresie.

Fundacja „Dignitas et Spes” realizować będzie powyższe cele poprzez:
1) udzielanie wsparcia finansowego w formie między innymi: zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych, stypendiów, dofinansowania zabiegów medycznych, dofinansowywania kosztów leczenia, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, pobytu w sanatorium lub w domach opieki społecznej
2) udzielanie pomocy rzeczowej
3) dofinansowywanie przedsięwzięć edukacyjnych dzieciom zmarłych anestezjologów

Zachęcamy Państwa do rozpowszechnienia i zainteresowania tą inicjatywą środowiska Koleżanek i Kolegów, lekarzy anestezjologów. Więcej informacji jest dostępnych na stronie ZZA.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Główny PTAiIT