Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

18.12.2012 NFZ pokryje koszty leczenia immunoglobulinami na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oddziały anestezjologii i intensywnej terapii mogą rozliczać koszty leczenia immunoglobulinami (zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego).
Zmiana zawarta jest w załączniku 3 do Rzporządzenia (punkt 18, kod 5.53.01.0001401).

Zmiana postulowana była przez Zarząd Główny PTAiIT (pismo w załączeniu)

dostęp do rozporządzenia: http://nfz.gov.pl/new/art/5232/2012_090_DSOZ.zip

Załączniki: