Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

11.01.2016 Refundacja części kosztów przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT z dnia 8 marca 2013 roku Towarzystwo refunduje częściowo koszty przewodów doktorskich i habilitacyjnych tym członkom aktywnym, którym instytucja nie zwraca w żadnym wymiarze kosztów związanych z przeprowadzeniem tych przewodów.

Warunki refundacji znajdują się w załączonym Regulaminie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego wniosku według zasad przedstawionych w Regulaminie i przesłanie wraz ze wszystkimi załącznikami do 31 stycznia 2016:
1) drogą elektroniczną na adres e-mail: ait@gumed.edu.pl  oraz ptaiit@gumed.edu.pl
2) w wersji papierowej na adres:  dr hab. Radosław Owczuk prof. nadzw. GUMed, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii GUMed, ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk

Załączniki: