Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

11.01.2016 Nagroda za działalność naukową
Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT z dnia 8 marca 2013 roku Towarzystwo przyznaje raz w roku nagrody pieniężne tym członkom aktywnym, których prace zostały opublikowane w minionym roku kalendarzowym w czasopiśmie z współczynnikiem oddziaływania (Impact Factor) a w pracy tej cytowany jest artykuł, który ukazał się w 2013 lub 2014 roku na łamach „Anaesthesiology Intensive Therapy”.

Warunki przyznawania nagrody znajdują się w załączonym Regulaminie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego wniosku według zasad przedstawionych w Regulaminie i przesłanie wraz ze wszystkimi załącznikami do 15 lutego 2016 r.:
1) drogą elektroniczną na adres e-mail: ait@gumed.edu.pl  oraz ptaiit@gumed.edu.pl
2) w wersji papierowej na adres: dr hab. Radosław Owczuk prof. nadzw. GUMed, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii GUMed, ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk

Załączniki: