Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

16.03.2015 Planowane zmiany w refundacji znieczulenia porodu
Polecamy Państwa lekturze artykuł opublikowany na łamach Gazety
Wyborczej: http://wyborcza.pl/1,75478,17556342,Porod_wreszcie_bez_bolu.html