Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

02.02.2015 Korzyści wynikające z członkostwa w PTAiIT

Jakie korzyści odniesiesz, jeśli zostaniesz aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii?

 • Konsolidacja środowiska anestezjologów i lekarzy intensywnej terapii z całej Polski,
 • Udział w wydarzeniach naukowych i dydaktycznych regionalnych Oddziałów PTAiIT,
 • Udział w pracach 19 Sekcji tematycznych PTAiIT,
 • Wpływ na kształtowanie polityki PTAiIT (bierne i czynne prawo wyborcze, zgodnie ze Statutem Towarzystwa),
 • Bezpłatna prenumerata międzynarodowego czasopisma „Anaesthesiology Intensive Therapy”, które jest oficjalnym periodykiem Towarzystwa,
 • Obniżone (nawet o kwotę przekraczającą wartość składki członkowskiej!) opłaty zjazdowe i konferencyjne na wszystkie oficjalne wydarzenia naukowe PTAiIT i ESA
 • Obniżone opłaty członkowskie w wybranych europejskich towarzystwach naukowych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii (np. ESICM, ESA)
 • Associate Membership ESA (opcjonalnie, dla osób deklarujących taką formę członkostwa w systemie e-skarbnik),
 • E-prenumerata oficjalnych czasopism ESA tj European Journal of Anaesthesiology (EJA), Current Opinion in Critical Care, Current Opinion in Anaesthesiology, ESA Newsletter (dla osób, które zadeklarowały członkostwo w ESA w trakcie rejestrowania na stronie w e-skarbniku),
 • Brak opłaty za certyfikat potwierdzający uczestnictwo w European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care (EDAIC),
 • Uzyskanie punktów edukacyjnych za przynależność do Towarzystwa Naukowego wraz z prenumeratą czasopisma medycznego
 • Obniżona kwota dla osób opłacających składkę w systemie 2-letnim.

Zapisz się już dziś! Czekamy!

/przykładowa symulacja zysku przy opłaceniu składki członkowskiej za lata 2014-2015/

Forma aktywności

Twoja opłata

Składka członkowska w wymiarze rocznym

Twój zysk

Udział w Międzynarodowym Zjeździe PTAiIT (Wisła, 2014)

850 (vs. 1100) PLN

180/150 PLN*

250 PLN

Udział w III Konferencji Edukacyjnej Czasopisma AIT (Sopot, 2015)

350 (vs. 450) PLN

100 PLN

Prenumerata czasopisma AIT

Bezpłatnie (vs. 200 PLN)

200 PLN

Dostęp elektroniczny do Czasopism wydawanych przez ESA

Bezpłatnie (vs. 1800 PLN- prenumerata tylko EJA)

1800 PLN

Roczne członkostwo w ESICM

470 (vs. 640) PLN

170 PLN

Roczne członkostwo w ESA**

170 (vs.320) PLN

150 PLN

Opłata za certyfikat EDAIC I

Bezpłatnie (vs. 300 PLN)

300 PLN

Opłata za certyfikat EDAIC II

Bezpłatnie (vs. 300 PLN)

300 PLN

 

1670 PLN

180/150 PLN*

3270 PLN

* W zależności od rodzaju opłaconej składki (roczna lub dwuletnia)

**Ponadto niższe opłaty za udział w Euroanesthesia 2015 (oplata mniejsza o 180 Euro)