Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

06.08.2014 Ankieta dotycząca neuredegeneracyjnego działania anestetyków u dzieci.
Wyniki badań eksperymentalnych z ostatnich dziesięciu lat wykazują związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy środkami stosowanymi podczas znieczulenia ogólnego a uszkodzeniem OUN i zaburzeniami w rozwoju zwierząt. Przeniesienie tych wyników bezpośrednio na ludzi wymaga dużej ostrożności, ze względu na oczywiste różnice anatomiczno-fizjologiczne, jak również budzące wiele kontrowersji zastosowane metody badawcze (bardzo duże stężenia środków, długi czas ekspozycji, łączenie wielu anestetyków). Przydatność prezentowanych dotychczas badań klinicznych ma ograniczoną wartość ze względu na ich epidemiologiczny wymiar, jak również analizę danych obejmującą jednoośrodkowe źródła administracyjne, ograniczone do określonych regionów geograficznych.
Zwracamy się z prośbą do Szanownych Koleżanek i Kolegów o wypełnienie ankiety, której celem jest uzyskanie opinii szerokiego grona anestezjologicznego w Polsce i Europie na w/w temat.


Dr n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska Przewodnicząca Sekcji Pediatrycznej PTAIT.

ankieta dostępna jest na stronie www:

https://www.surveymonkey.com/s/Neurotoxicity_of_anaesthetic_drugs_in_children