Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

15.07.2014 Opłata za certyfikat poświadczający zdanie egzaminu EDAIC dla osób niebędących członkami PTAiIT
Szanowni Państwo,

w związku z ponoszonymi przez PTAiIT kosztami organizacyjnymi związanymi z koniecznością wystawiania dodatkowego certyfikatu poświadczającego zdanie egzaminów EDAIC I i EDAIC II, Zarząd Główny postanowił o wprowadzeniu opłaty za te certyfikaty w wysokości 300,00 złotych za każdy.
Opłatę za certyfikat EDAIC I muszą wnieść WYŁĄCZNIE osoby, które nie są członkami aktywnymi PTAiIT na dzień egzaminu, tj. 20 września 2014.
Opłatę za certyfikat EDAIC II muszą wnieść WYŁĄCZNIE osoby, które nie są członkami aktywnymi PTAiIT na dzień przystąpienia do egzaminu EDAIC II.
Członkowie aktywni Towarzystwa oraz osoby, które przystąpią do PTAiIT do dnia egzaminu są zwolnione z opłaty.

Opłatę proszę przekazać na konto:

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawa, ul.Bytnara 13a/65

Bank PeKaO S.A.

46 1240 6218 1111 0000 4620 7302

z dopiskiem opłata za certyfikat EDAIC I lub EDAIC II