Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

30.06.2014 Pismo od Przewodniczącej Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

Szanowni Państwo,

W kontekście narastającego zagrożenia zjawiskiem antybiotykooporności, przed którego dramatycznymi konsekwencjami w najnowszych doniesieniach przestrzegają m.in. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Europejskie Centrum Profilaktyki i Kontroli Zakażeń (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) i jako Przewodnicząca Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnianie rekomendacji diagnostyki i terapii zakażeń, a także o ile to możliwe umieszczenie na Państwa stronie linku do nich. Rekomendacje dostępne są na stronie NPOA www.antybiotyki.edu.pl w zakładce „Najważniejsze dokumenty”:

http://antybiotyki.edu.pl/szpitalna-polit-rekomendacje-diagnost.php. W razie wątpliwości dotyczących ich ściągnięcia istnieje możliwość przesłania wersji elektronicznej dokumentów (w tej sprawie proszę o kontakt na adres pionmikrobiol@cls.edu.pl).

Rekomendacje przygotowywane są z godnie z zasadami medycyny opartej na faktach i konsultowane ze specjalistami z odpowiednich dziedzin medycyny.

Szpitalom szczególnej uwadze polecam dokumenty „Szpitalna Polityka Antybiotykowa” oraz „Szpitalna Lista Antybiotyków”, których znaczenie dostrzega Narodowy Fundusz Zdrowia uwzględniając ich wytyczne w kryteriach oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wśród dostępnych rekomendacji na stronie NPOA znajdują się również:

       Rekomendacje diagnostyki i terapii wtórnego zapalenia otrzewnej,

       Rekomendacje stosowania antybiotyków w ostrym martwiczym zapaleniu

trzustki,

       Profilaktyka, diagnostyka i terapia zakaże w ortopedii,

       Stosowanie antybiotyków w wybranych zakażeniach skóry i tkanek

miękkich,

       Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego

układu nerwowego,

       Stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej,

       Zakażenia Clostridium difficile: diagnostyka, terapia, profilaktyka,

       Rekomendacje postępowania w zakażeniach układu oddechowego.

W tracie opracowania są ponadto:

      Rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń układu moczowego.

      Rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń u noworodka,

Zachęcam do korzystania z elektronicznych wersji rekomendacji, które można bezpłatnie ściągnąć ze wskazanej powyżej strony w formacie PDF. Istnieje również możliwość przesłania wersji „książkowej” – w razie takiego zapotrzebowania proszę o przesłanie informacji na adres pionikrobiol@cls.edu.pl (proszę podać ilość, tytuł rekomendacji oraz dokładny adres).

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz

Przewodnicząca Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

Konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej