Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

10.12.2013 Egzamin On-Line Assessment odbędzie się 11.04.2014 w Warszawie W dniu 11.04.2014 w Warszawie w odbędzie się po raz pierwszy w Polsce Warszawie egzamin On-Line Assessment.
On-Line Assessment (OLA) jest egzaminem podobnym do In-Training Assessment i pierwszej części EDAIC. Ma on taką samą strukturę: 2 zestawy po 60 pytań wielokrotnego wyboru. System oceny również odpowiada temu znanemu z ITA i EDAIC I. Egzamin odbywa się corocznie w kwietniu i jest znakomitym sposobem przygotowania się do pierwszej części EDAIC I, odbywającego się jesienią. Najbliższy egzamin OLA odbędzie się 11 kwietnia 2014 roku.
Będzie on przetłumaczony na język polski. Dalsze informacje oraz warunki uczestnictwa podane są na stronie:
http://www.esahq.org/education/edaic/exam-types/online-assessment/

Osobą odpowiedzialną za organizację egzaminu w Polsce jest Dr Michał Pawlak:
michal.pawlak@wum.edu.pl