Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

20.04.2009 Uwaga! Wysyłanie formularzy do 10 maja 2009! Uwaga! W związku z koniecznością przedstawienia przez konsultanta krajowego listy osób aplikujących do PES jako EDAI w sesji jesiennej 2009 (26 września 2009)organizatorom egzaminu EDAI do dnia 15 maja 2009 uprzejmie prosimy o pobieranie ze strony konsultanta (www.anestezjologia.bydgoszcz.pl) formularza aplikacji, wypełnienie go właściwa treścią i odesłanie w formie elektronicznej na adres konsultanta krajowego (kikanest@cm.umk.pl) w terminie nie późniejszym niż do dnia 10 maja 2009.
Uwaga! W związku z koniecznością przedstawienia przez konsultanta krajowego listy osób aplikujących do PES jako EDAI w sesji jesiennej 2009 (26 września 2009)organizatorom egzaminu EDAI do dnia 15 maja 2009 uprzejmie prosimy o pobieranie ze strony konsultanta (www.anestezjologia.bydgoszcz.pl) formularza aplikacji, wypełnienie go właściwa treścią i odesłanie w formie elektronicznej na adres konsultanta krajowego (kikanest@cm.umk.pl) w terminie nie późniejszym niż do dnia 10 maja 2009.

Równocześnie informujemy, że przesłanie formularza aplikacji jest równoznaczne z wolą przystąpienia do egzaminu w sesji jesiennej jako PES i EDA I równocześnie. Termin składania dokumentów w celu przystąpienia do PES nie ulega jednak zmianie i nadal obowiązuje termin wyznaczony w tym zakresie przez odpowiednie przepisy.

Brak formularza aplikacji przesłanego do Konsultanta Krajowego skutkował będzie brakiem możliwości uznania PES przeprowadzonego w sesji jesiennej jako równoczesne zdanie egzaminu europejskiego EDA I