Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

  • 03.01.2008 Standardy i procedury medyczne Dokumenty zawierające propozycję aktualizacji standardów anestezjologicznych i intensywnej terapii, uwzględniającą zmiany dostosowujące nasz system pracy do wytycznych europejskich.
  • 27.12.2007 Z prac Zarządu i Sekcji Anestezjologii U.E.M.S. W dniach 16-17 listopada b.r. odbyło się w Istambule sympozjum, poświęcone jakości i bezpieczeństwu znieczulenia, połączone z posiedzeniem Zarządu Sekcji Anestezjologii UEMS.
  • 13.12.2007 Nagroda imienia Artura Rojszczaka Nagroda Artura ma za zadanie promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych - a więc te wartości, których wspaniałym uosobieniem był nasz Kolega.
  • 23.10.2007 Sprawozdanie z zebrania ZG PTAIIT SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Kraków, dnia 28.09.2007r.