Proszę czekać...
zamknij

8. Sekcja Neuroanestezjologii

Zakres tematyczny: Neuroanestezjologia, intensywna terapia w schorzeniach neurologicznych, śmierć mózgu i związane z nią zagadnienia
Zarząd:
Przewodniczący: Beata Rzewuska
Zastępca: Romuald Bohatyrewicz
Sekretarz: Klaudyna Kojder
Adres: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK nr 1
71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
Telefon: 91 4253561 fax 91 425 3567
E-mail: neuroanestezjologiaptait@gmail.com