Proszę czekać...
zamknij

6. Sekcja Kardiotorakoanestezjologii

Zakres tematyczny: Kardioanestezjologia, torakoanestezjologia, układ krążenia, intensywna terapia w schorzeniach kardiologicznych
Zarząd:
Przewodniczący: Paweł Nadziakiewicz
Zastępca: Romuald Lango
Sekretarz: Andrzej Węglarzy
Adres: Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii,
41-800 Zabrze, ul. M.Curie-Skłodowskiej 9
Telefon: 32 2732731
E-mail: kardanest@sum.edu.pl