Proszę czekać...
zamknij

5. Sekcja Historyczna

Zakres tematyczny: Historia anestezjologii i intensywnej terapii
Zarząd:
Przewodniczący: Alicja Macheta
Zastępca: Jerzy Wordliczek
Sekretarz: Tomasz Muszyński