Proszę czekać...
zamknij

16. Sekcja Naukowo-Edukacyjna

Zakres tematyczny: Edukacja, nauka, wytyczne
Zarząd:
Przewodniczący: Piotr Knapik
Zastępca: Waldemar Goździk
Sekretarz: Wojciech Serednicki
Adres: Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, 41-800 Zabrze, ul. M.Curie-Skłodowskiej 9
Telefon: 32 2732731
E-mail: kardanest@sum.edu.pl