Proszę czekać...
zamknij

15. Sekcja Intensywnej Terapii

Zakres tematyczny: Intensywna terapia dorosłych, monitorowanie, sprzęt i komputeryzacja, wentylacja, społeczne i środowiskowe aspekty intensywnej terapii
Zarząd:
Przewodniczący: Łukasz Krzych
Zastępca: Maciej Żukowski
Sekretarz: Agnieszka Misiewska-Kaczur
Adres: Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, UCK im. prof. K. Gibińskiego
40-752 Katowice, ul. Medyków 14,
Telefon: 32 789 42 01
E-mail:   kait@uck.katowice.pl