Proszę czekać...
zamknij

14. Sekcja Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych

Informacja Sekcji Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych
Zarząd:
Przewodniczący: Wojciech Rychlik
Zastępca: Janusz Michalak
Sekretarz: Rafał Koba
Adres: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym – GCM
40-635 Katowice-Ochojec, ul. Ziołowa 45/47
Telefon: 32 359 86 48; 32 359 85 94
E-mail: reanimacja.pl@gmail.com