Proszę czekać...
zamknij

13. Sekcja Anestezjologii w Położnictwie

Zakres tematyczny: Anestezjologia i opieka okołooperacyjna w położnictwie
Zarząd:
Przewodniczący: Michał Gaca
Zastępca: Hanna Billert
Sekretarz: Ewa Orska
Adres: Klinika Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii,
60-535 Poznań, ul. Polna 33
Telefon: 61 841 93 04; 61 841 94 42
E-mail: gacam@ump.edu.pl