Proszę czekać...
zamknij

12. Sekcja Mikrobiologii i Zakażeń

Zakres tematyczny: Mikrobiologia, zakażenia, ciężka sepsa
Zarząd:
Przewodniczący: Ewa Trejnowska
Zastępca: Barbara Tamowicz
Sekretarz: Adam Mikstacki
Adres: Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii,
41-800 Zabrze, ul. M.Curie-Skłodowskiej 9
Telefon: 32 2732731
E-mail: kardanest@sum.edu.pl