Proszę czekać...
zamknij

9. Sekcja Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

Zakres tematyczny: Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca
Zarząd:
Przewodniczący: Alicja Bartkowska-Śniatkowska
Zastępca: Marzena Zielińska
Sekretarz: Maciej Cetler
Adres: Klinika Anestezjologii i Intensywnej terapii Pediatrycznej UM w Poznaniu
60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33
Telefon: 61 8491478
E-mail: sekretanest@skp.ump.edu.pl