Proszę czekać...
zamknij

2. Sekcja Płynoterapii i Hemostazy

Zakres tematyczny: Płynoterapia, ciężkie krwotoki, hemostaza
Zarząd:
Przewodniczący: Elżbieta Nowacka
Zastępca: Piotr Czempik
Sekretarz: Paweł Wieczorek
Adres: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy, CMKP,
05-400 Otwock, ul Konarskiego 13
Telefon: 22 779 40 31 wew 410, 457;  fax: 0 22 779 35 71
E-mail: nowackaelzbietamops2506@gmail.com